Koło prowadzone jest w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu.

Natchnieniem koła w roku szkolnym 2020-21 jest grant Centrum Mistrzostwa Informatycznego i firma STMicroelectronics. Dzięki grantowi uda się zrealizować wiele pomysłów, nie martwiąc się o środki, a STMicroelectronics dostarczy płytki z mikrokontrolerem STM32, do praktycznej nauki programowania.

Koło uczy algorytmiki, programowania, umożliwia konstruowanie własnych urządzeń. Daje sporo satysfakcji i zdrowej rywalizacji.

Jeśli chcesz stać się częścią fajnej ekipy, masz w głowie trochę pomysłów – przyjdź. Pokierujemy Cię dalej.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch grupach. Każda grupa w innym dniu. Każde zajęcia po 90 minut.

Czekamy na Ciebie!

Na koło obowiązują zapisy, które trwają do 20 września 2020 r.
Liczba osób ograniczona. Decydują specjalne kryteria podane na karcie zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje i koło prowadzi p. Sławomir Thom (sala 50).

Centrum Mistrzostwa Informatycznego to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami I love math i Cyfrowy Dialog oraz Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej.

Projekt jest realizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz instytutu badawczego Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK).

W projekcie CMI najważniejszymi beneficjentami są uczniowie, którzy mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych. Będą nie tylko brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, ale również będą zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym.

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.